پیمانکاران نفت و پتروشیمی

(145 شرکت و فروشنده)
مدیر: سعید ارفعی
مدیر: فراهانی
مدیر: علی مشتاقیان
تلفن: 021-22653657, 021-22653807
مدیر: محمود گمرکی
تلفن: 021-88801775
مدیر: آنتونیو پیازا
تلفن: 021-88653622~24, 021-88653620
در حال ارسال اطلاعات...