پیمانکاران نفت و پتروشیمی

(149 شرکت و فروشنده)
مدیر: داود نجفی
مدیر: محمد رضا عابدینی
تلفن: 051-35425563
مدیر: ایرج سیفی
تلفن: 021-88765532
مدیر: امیر حسین فلاحتکار
تلفن: 021-44951422~3
مدیر: حامد چنگیزی
تلفن: 021-55216820
مدیر: مهدی ایمانیان
تلفن: 021-66159153
مدیر: خسرو کهریزی
تلفن: 021-88513495~6
مدیر: ابوالفضل شاکری فر
تلفن: 021-88728845, 021-88728847, 021-55969642, 021-55969652
مدیر: مهرداد حیدری
تلفن: 021-88958682, 021-88958755, 021-89789750
مدیر: محمدحسین ابوالحسنی
تلفن: 021-22040144
مدیر: سروش نورافکن
تلفن: 021-22145289
مدیر: امیر عرفان
تلفن: 021-77656142, 021-77516515
مدیر: عنایت اله بالغ نژاد
تلفن: 021-77821376
مدیر: مجتبی صفاریان
تلفن: 021-44258142~5
مدیر: محمد مرادی
تلفن: 021-66730293
مدیر: مرتضی قربانی
مدیر: بابک رئیسی فرد
تلفن: 021-88846504
مدیر: بهروز جباری
تلفن: 021-23534000~5
مدیر: مصطفی چنانهن
تلفن: 021-77006342
مدیر: یاشار ناظرعدل
تلفن: 0411-3366430
در حال ارسال اطلاعات...