• بازار معاملات چیست؟

    تمامی درخواست های خرید ثبت شده در سایت، در این بخش نمایش داده می شود. تامین کنندگان می توانند برای درخواست ثبت شده مرتبط با فعالیت خود پیش فاکتور ارسال کنند.

Close