پیمانکاران نفت و پتروشیمی

(145 شرکت و فروشنده)
مدیر: امید نصرتی
تلفن: 021-88537853
مدیر: واتگس یادگاریان
تلفن: 021-88036391, 021-88779838
مدیر: سعید سلیمانی
تلفن: 021-44022069, 021-44022068
مدیر: سهراب ضیائی
تلفن: 021-22611070
مدیر: خالد مطوریان
تلفن: 021-22223655, 021-22222204, 021-22222107
مدیر: حمید رستمی
تلفن: 021-88703413, 021-88702520
مدیر: مسعود علوی مقدم
تلفن: 021-88100003~05
مدیر: الهام اسماعیلی
تلفن: 021-88582543~45
مدیر: تاجیک رستمی
تلفن: 021-88500153~56, 021-88747736
مدیر: سیف الله ابراهیمی
مدیر: محمود چقاجردی
تلفن: 021-88686919, 021-82100000
مدیر: عبدالرضا شیرالی
تلفن: 021-88537756~58
مدیر: شهریار همتی
تلفن: 021-22250458
مدیر: مصطفی رضایی
تلفن: 021-88543310, 021-88505710
مدیر: احمد معمارزاده
تلفن: 021-22027805~07
مدیر: حسین رهنما
تلفن: 021-88264018
مدیر: فیروز غلام زاده
تلفن: 021-88310364~65
مدیر: هوشنگ گلاب کش
تلفن: 061-33214091
مدیر: امیدرضا صفی یاری
تلفن: 021-88338881~82
مدیر: علی اکبر منصوریان
تلفن: 021-88301655, 021-88811370
در حال ارسال اطلاعات...