پیمانکاران نفت و پتروشیمی

(145 شرکت و فروشنده)
مدیر: حمیدرضا مدنی راد
مدیر: صابر مصطفوی
تلفن: 051-35592389
مدیر: احسان اسلامی
مدیر: عباس شیرخواه
تلفن: 025-33344394
مدیر: سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
مدیر: داود بیک محمدنژاد
مدیر: عبدالرضا زارع
تلفن: 021-44267401~3
مدیر: علیرضا مختاری
تلفن: 021-44497249
مدیر: علی اصغر علیپور
تلفن: 071-38385348~9, 071-37742272
مدیر: حمید مهابادی
تلفن: 21-40449510~20, 021-56390288~90
مدیر: رضا عباس زاده
تلفن: 021-44664140
مدیر: اکبر بخشی
تلفن: 021-33916716, 021-33993709, 021-33924081
مدیر: فتح الله نجابت
تلفن: 021-82135000, 021-88735980, 021-88738694
مدیر: محمد هادی شاندیز
تلفن: 051-38425001
مدیر: علی اصغر نصیری
تلفن: 021-22774593, 021-22774668
مدیر: رامین اژدهاکش
تلفن: 071-38220530, 071-38220453
مدیر: احسان مجتبوی
تلفن: 021-88888938
مدیر: جعفر شاکری
تلفن: 021-56231574~6
مدیر: محسن عابدینی
تلفن: 021-88634954
در حال ارسال اطلاعات...