پیمانکاران نفت و پتروشیمی

(3 شرکت و فروشنده)
مدیر: سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
مدیر: هوشنگ گلاب کش
تلفن: 061-33214091
مدیر: عبدالرضا شیرالی
تلفن: 061-33380540, 021-88537756~58, 061-33380547
در حال ارسال اطلاعات...