پیمانکاران نفت و پتروشیمی

(145 شرکت و فروشنده)
مدیر: امیرعلی معالی
تلفن: 021-88828518, 021-88824808
مدیر: مهرداد فدایی
تلفن: 021-80801325, 021-80801326
مدیر: بهزاد حضرتی
تلفن: 021-88318701~02
مدیر: رضا طاهری
تلفن: 021-88614376~84, 061-32299550~53
مدیر: امیر هومن کریمی وثیق
تلفن: 021-88617182~83
مدیر: محمود جنیدی
تلفن: 021-22840162, 021-22841526, 021-22840111
مدیر: دلاور رضا حاجی باقر
تلفن: 021-88664471
مدیر: محسن خبره
تلفن: 021-88375489
مدیر: فهید کیازند
تلفن: 021-88524051, 021-88521870
مدیر: عباس بیک زاده
تلفن: 021-22379204
مدیر: جعفر ظفر صادقیان
تلفن: 021-22011561, 021-22051065
مدیر: شریف راضی
تلفن: 021-81781, 021-88802650
مدیر: علیرضا مهدوی
تلفن: 021-88837829~31, 021-88835935, 021-88825599
مدیر: شروین نجاتیان
تلفن: 021-22035107~09
مدیر: فرزاد علی نژاد
مدیر: عبدالحسین موسوی نژاد
مدیر: علی محمد شاهیدخت
تلفن: 021-88971806
مدیر: عبدالحسین شریفی
تلفن: 021-88335077, 021-88333118
مدیر: کامران نوآموز
تلفن: 021-88703155, 021-88702169
مدیر: بیت اله امیرخانی
تلفن: 021-44743766
در حال ارسال اطلاعات...