پیمانکاران نفت و پتروشیمی

(6 شرکت و فروشنده)
مدیر: مهندس علی ابدالی
تلفن: 0331-2290491 الی 495, 0311-6262751 الی 52
مدیر: مهدی عابدان
تلفن: 031-36636698
مدیر: مهران راکی
تلفن: 031-37800825~30
مدیر: مهدی آقاعابدی
تلفن: 031-32659756, 031-32664325
مدیر: فرزاد علی نژاد
در حال ارسال اطلاعات...