صنایع الکترونیک

(1028 شرکت و فروشنده)
مدیر: علی مهدی پور
تلفن: 021-88445236
مدیر: مرتضی ملکیان
مدیر: سعید باقری
تلفن: 021-88194336
مدیر: مجید تجن جاری
مدیر: صارم ضرابیان
مدیر: میلاد میرزا بیگی
تلفن: 021-66128708
تلفن: 021-77349231, 021-77338728~9
مدیر: اکبر مسلحی
در حال ارسال اطلاعات...