صنایع الکترونیک

(10 شرکت و فروشنده)
مدیر: مهندس آذری
تلفن: 021-44064476
مدیر: حسینعلی بهجو
مدیر: مبین مرزبان
تلفن: 021-55521217
مدیر: عبدالرضا غلامعلی سینکی
تلفن: 021-66760145, 021-66760548, 021-66760744, 021-66760546
مدیر: سید احمد طباطبائیان
تلفن: 051-38510452
مدیر: حمید ملکیان
مدیر: محمدرضا رحیمی
تلفن: 021-91015616
مدیر: مسعود زادصالح
تلفن: 021-77339730
مدیر: مهندس صالحی
تلفن: 021-77763437
مدیر: حسن قهرمانی
تلفن: 021-66735535, 021-66735534
در حال ارسال اطلاعات...