صنایع الکترونیک

(1020 شرکت و فروشنده)
مدیر: مسعود زادصالح
تلفن: 021-77339730
مدیر: سید مهدی ذوالفقاری
تلفن: 021-66344206~9
مدیر: مهندس آذری
تلفن: 021-44064476
مدیر: سید مهدی حسینی
تلفن: 051-38452044, 051-38452048
مدیر: حسینعلی بهجو
مدیر: عبدالرضا غلامعلی سینکی
تلفن: 021-66760145, 021-66760548, 021-66760744, 021-66760546
مدیر: حمید ملکیان
مدیر: حمید حسنی ناصر
مدیر: مبین مرزبان
تلفن: 021-55521217
مدیر: حسن قهرمانی
تلفن: 021-66735535, 021-66735534
مدیر: مهندس مهدی موسوی
تلفن: 051-38229500
مدیر: شهیار ریحانی
تلفن: 021-66759575, 021-66761026
مدیر: مرتضی امانی
تلفن: 021-33964718, 021-33919359, 026-33521691
مدیر: امیر یاری
تلفن: 041-35575030, 041-35574050~4
مدیر: رضا بهروزی
تلفن: 031-42251166
مدیر: پیام سیفی
تلفن: 021-88921808
مدیر: فرشید جهانبخشی
تلفن: 021-66949666
مدیر: کامران آرمانی
تلفن: 021-88882385
مدیر: امین افشاری
تلفن: 021-91001168
مدیر: محمدحسین غلامی
تلفن: 021-33117770
در حال ارسال اطلاعات...