صنایع الکترونیک

(1032 شرکت و فروشنده)
مدیر: سید بدرالدین مویدی
تلفن: 021-88966584
مدیر: مسعود زادصالح
تلفن: 021-77339730, 021-77339545
مدیر: سید مهدی حسینی
تلفن: 051-38452044, 051-38452048
مدیر: مهندس آذری
تلفن: 021-44064476
مدیر: حسینعلی بهجو
مدیر: مبین مرزبان
تلفن: 021-55521217
مدیر: عبدالرضا غلامعلی سینکی
تلفن: 021-66760145, 021-66760548, 021-66760744, 021-66760546
مدیر: سید احمد طباطبائیان
تلفن: 051-38510452
مدیر: حمید ملکیان
مدیر: محمدرضا رحیمی
تلفن: 021-91015616
مدیر: مهندس صالحی
تلفن: 021-77763437
مدیر: حسن قهرمانی
تلفن: 021-66735535, 021-66735534
مدیر: غلامرضا جعفری
تلفن: 021-77687260, 021-77687265
مدیر: علی بساطی
تلفن: 021-66724532, 021-66728472, 021-66700456
مدیر: محمدحسین غلامی
تلفن: 021-33117770
مدیر: سید مهدی ذوالفقاری
تلفن: 021-66344206~9
مدیر: مهندس مهدی موسوی
تلفن: 051-38229500
مدیر: حمید حسنی ناصر
مدیر: شهیار ریحانی
تلفن: 021-66759575, 021-66761026
مدیر: مرتضی امانی
تلفن: 021-33964718, 021-33919359, 026-33521691
در حال ارسال اطلاعات...