صنایع الکترونیک

(7 شرکت و فروشنده)
مدیر: حسین اکبری راد
تلفن: 021-88401442, 021-88419044, 021-88400119, 0351-7272912 الی 3, 021-88405958, 021-88409860
مدیر: حسنعلی زارع علی بیک
تلفن: 0352-7235054, 0352-7238488
مدیر: حمیدرضا مسلمان یزدی
تلفن: 035-36222854, 035-36227796
مدیر: محمدمهدی افلاطونیان
تلفن: 035-37272090, 021-88777599
مدیر: حسین جعفری
تلفن: 035-36288076
مدیر: کاظم گنجی
مدیر: امیر حسین آیت اللهی
تلفن: 035-35219222
در حال ارسال اطلاعات...