ماشین آلات تولید صنایع الکترونیک

(19 شرکت و فروشنده)
مدیر: فاطمه حجتی
تلفن: 021-55431728
مدیر: محمد زرگر
تلفن: 021-66761517
مدیر: احسان زند
تلفن: 021-66570394, 021-66943326
مدیر: سید رضی الدین موسوی
تلفن: 021-22092095
مدیر: محمد علی شمسی گُلسفید
مدیر: علیرضا کریمی
تلفن: 021-44138840
مدیر: محسن گرامی
مدیر: ساسان احمدزاده
تلفن: 0228-2725526
مدیر: سید مجید موسوی نژاد
تلفن: 051-37125616
مدیر: حامد بهرامی
تلفن: 021-26764563
مدیر: مهندس مجید مشهدی ابراهیم
تلفن: 021-77197640~3
مدیر: هوشنگ وحدت واسعی
تلفن: 021-76213169~70, 021-76215310
مدیر: عباس افتخاری ممقانی
تلفن: 023-33653324~7
مدیر: بابک پاک نهال
تلفن: 021-77880526, 021-77887153, 021-77881492
مدیر: محمد باقری
تلفن: 028-33652700
مدیر: علی احمدی
مدیر: نادر صالحی
تلفن: 021-88068534~35
مدیر: مجید رضایی پناه
تلفن: 021-46866666
مدیر: رسول خارکش
تلفن: 0511-6513845~6, 0511-6513572
در حال ارسال اطلاعات...