تولید و طراحی باسکول و ترازو الکترونیکی

(32 شرکت و فروشنده)
مدیر: سید احمد طباطبائیان
تلفن: 051-38510452
مدیر: افشین صافدل
تلفن: 013-44439230, 013-44439260
مدیر: مرتضی حمیدی مقدم
تلفن: 021-77742094
مدیر: حسین اکبری راد
تلفن: 021-88401442, 021-88419044, 021-88400119, 0351-7272912 الی 3, 021-88405958, 021-88409860
مدیر: محمدحسین اسدالهی نژاد
تلفن: 031-33385950, 031-33386360, 031-33385834
مدیر: سعید رضا میرا
تلفن: 021-66732741
مدیر: حمیدرضا نوعی
تلفن: 021-66901967
مدیر: مهندس مرتضی پویان
تلفن: 021-8234, 031-55503576~78
مدیر: میررسول حسینی
تلفن: 041-42220536, 041-42222925
مدیر: مسعود سلام زاده
تلفن: 021-44468415~16, 021-44468462~3
مدیر: پژمان هرمزان
تلفن: 021-77225532
مدیر: علی اکبر علی اکبری
تلفن: 021-46841414
مدیر: سید محسن حسینی
تلفن: 051-33554472, 051-33554471
مدیر: محمد ببران
تلفن: 021-88711196, 021-88711141
مدیر: احمد نیکپور
تلفن: 021-44154416
مدیر: اشکان آخوند صادق
تلفن: 021-22916850
مدیر: محمود حیدری
مدیر: عباس علی مجیدیان
تلفن: 021-88738425
مدیر: شریف بختیاری
تلفن: 021-88520257~57
مدیر: رضا مقدسی
در حال ارسال اطلاعات...