صنعت نفت و گاز و پتروشیمی

(1578 شرکت و فروشنده)
مدیر: حسین افتخاری راد
تلفن: 021-77528383~85
مدیر: مهدی کرمی طالقانی
تلفن: 021-66153329, 021-68154000
مدیر: داود نجفی
مدیر: محمدرضا زیبائی
تلفن: 031-31334933
مدیر: مریم گودرزی
تلفن: 021-88499544, 021-88911191, 021-88942018
مدیر: علیرضا علی قمی
تلفن: 021-77850358
مدیر: ماندانا سیلاخوری
تلفن: 021-44229389, 021-46291921
مدیر: سعید داودی
تلفن: 021-66057228, 021-66009091, 021-66008906
مدیر: حامد چنگیزی
تلفن: 021-55216820
مدیر: نادر صادقی
تلفن: 021-77506890
مدیر: مهدی ایمانیان
تلفن: 021-66159153
مدیر: - -
تلفن: 031-33878633
مدیر: داود اکبری
تلفن: 021-33961110, 021-33979844, 021-33981110, 021-33961110
مدیر: مهدی کاظمی
تلفن: 021-65611309~11
مدیر: علیرضا علی پرست
تلفن: 021-33991356
مدیر: سعید گنجی
تلفن: 021-66256129
مدیر: مهدی بیک پور
تلفن: 021-22229789
مدیر: الهه علیخانی
تلفن: 021-44081292
مدیر: محمد رضا عابدینی
تلفن: 051-35425563
مدیر: سید علی شاهگلی
تلفن: 021-77685647, 021-77685643
در حال ارسال اطلاعات...