صنعت نفت و گاز و پتروشیمی

(1515 شرکت و فروشنده)
مدیر: محمدرضا زیبائی
تلفن: 031-33384902
مدیر: داود نجفی
مدیر: محمد رضا عابدینی
تلفن: 051-35425563
مدیر: نادر صادقی
تلفن: 021-77625077~9
مدیر: سید علی شاهگلی
تلفن: 021-77685647, 021-77685643
مدیر: مهدی علی اسماعیلی
تلفن: 021-88499544, 021-88911191, 021-88942018
مدیر: مهدی بیک پور
تلفن: 021-22229789
مدیر: سعید داودی
تلفن: 021-66057228, 021-66009091, 021-66008906
مدیر: مجید زنبوری
تلفن: 041-37274990, 041-37274991
مدیر: حامد انصاری
مدیر: علی عباسپور
تلفن: 021-65611309~11
مدیر: آزاد نزهت زاده
تلفن: 041-35544872
مدیر: مهدی کرمی طالقانی
تلفن: 021-66153329
مدیر: حسین افتخاری راد
تلفن: 021-77528383~85
مدیر: بابک ایرانپور
تلفن: 031-33035
مدیر: سعید گنجی
تلفن: 021-66256129
مدیر: داود اکبری
تلفن: 021-33961110, 021-33979844, 021-33981110, 021-33961110
مدیر: مجتبی نظافتی
تلفن: 086-34130333~7
مدیر: مهدی قاسم زاده
مدیر: احسان ولی زاده
تلفن: 021-88451873, 021-88452297
در حال ارسال اطلاعات...