مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی

(61 شرکت و فروشنده)
مدیر: محمدرضا زیبائی
تلفن: 031-33384902
مدیر: الهه علیخانی
تلفن: 021-44286041
مدیر: محمد رضا عابدینی
تلفن: 051-35425563
مدیر: امیر حسین فلاحتکار
تلفن: 021-44951422~3
مدیر: مهدی مهموم سالکویه
تلفن: 021-66143375~6
مدیر: مهدی محمودی کهن
تلفن: 026-34708103~04
مدیر: علی کیشانی فراهانی
تلفن: 086-34134208
مدیر: ابوالقاسم مرادی
تلفن: 031-42499061~9
مدیر: مهرداد حیدری
تلفن: 021-88958682, 021-88958755, 021-89789750
مدیر: سحر اردکانی
تلفن: 021-44617818
مدیر: پیمان امینیان
مدیر: ناصر مسعودی نژاد
تلفن: 021-88101301 الي 2
مدیر: محمد مهدی رهنما
مدیر: امیر اخلاقی شاد
مدیر: علی محمدی
تلفن: 021-33872942
مدیر: عباس شیرخواه
تلفن: 025-33344394
مدیر: شاهین صالحی
تلفن: 021-88994840~2
مدیر: مسعود زرین قلم
تلفن: 021-82473000
مدیر: سعید فهیمی
تلفن: 021-88844894, 021-88824897
مدیر: رامین اژدهاکش
تلفن: 071-38220530, 071-38220453
در حال ارسال اطلاعات...