صنایع نفت و پتروشیمی

(270 شرکت و فروشنده)
مدیر: مهدی کرمی طالقانی
تلفن: 021-66153329
مدیر: محمد رضا عابدینی
تلفن: 051-35425563
مدیر: مجتبی مزرعتی
تلفن: 026-34092146, 026-32563796
مدیر: مهدی ارغوان
تلفن: 071-44335833
مدیر: مجتبی نظافتی
تلفن: 086-34130333~7
مدیر: مهدی قاسم زاده
مدیر: احسان ولی زاده
تلفن: 021-88451873, 021-88452297
مدیر: علیرضا هدایت پور
تلفن: 021-88140082~4
مدیر: احمدرضا آقابابایی
تلفن: 031-36661760~64
مدیر: حمید افشاری
تلفن: 021-33948379, 021-33948358
مدیر: پویان حسین نیا
تلفن: 021-66380357, 021-66380263, 021-33984419, 09127994272, 021-66380292, 021-33992105, 021-33983965
مدیر: مهدی ایمانیان
تلفن: 021-66159153
مدیر: ابوالقاسم مرادی
تلفن: 031-42499061~9
مدیر: مسعود زردشتی
تلفن: 021-44294986, 021-44294981~2
مدیر: علی غلام زاده قوژد
تلفن: 021-88613795~6
مدیر: مهرداد حیدری
تلفن: 021-88958682, 021-88958755, 021-89789750
مدیر: محسن قدریان
تلفن: 0513-2400757~60
مدیر: حمیدرضا مهجوریان اصفهانی
تلفن: 021-26411404
مدیر: احمدرضا هزاوه
تلفن: 086-33553391
مدیر: سعید باقریان
تلفن: 025-38744884
در حال ارسال اطلاعات...