صنایع نفت و پتروشیمی

(5 شرکت و فروشنده)
مدیر: مهدی ایمانیان
تلفن: 021-66159153
مدیر: سعید باقریان
تلفن: 025-38744884
مدیر: عباس شیرخواه
تلفن: 025-33344394
مدیر: حسین وحدتی نژاد
تلفن: 025-33342908
مدیر: حسن اسمعیلی
تلفن: 025-37213593, 025-37202155
در حال ارسال اطلاعات...