فراورده های نفت و پتروشیمی

(338 شرکت و فروشنده)
مدیر: مریم گودرزی
تلفن: 021-88499544, 021-88911191, 021-88942018
مدیر: ماندانا سیلاخوری
تلفن: 021-44229389, 021-46291921
مدیر: سعید داودی
تلفن: 021-66057228, 021-66009091, 021-66008906
مدیر: مهدی بیک پور
تلفن: 021-22229789
مدیر: حامد انصاری
مدیر: آزاد نزهت زاده
تلفن: 041-35544872
مدیر: بابک ایرانپور
تلفن: 031-33035
مدیر: امید عبداللهی
تلفن: 021-88686680~81
مدیر: اسماعیل منصوری
تلفن: 021-44223804, 021-44269661
مدیر: سعید میرحیدری
تلفن: 021-22697081~4, 021-75997
مدیر: احسان آکوچکیان
تلفن: 031-532921177
مدیر: آرش به دینان
مدیر: حمید رضا خلیلی
تلفن: 021-22229500, 021-46815001~5
مدیر: مسعود زردشتی
تلفن: 021-44294986, 021-44294981~2
مدیر: محمدرضا رنجبری
تلفن: 021-26405559~60
مدیر: حمید رضا اسماعیلیان
تلفن: 021-66796903
مدیر: مسعود دادور
مدیر: داود اسکندری
تلفن: 071-38388415~16
مدیر: محمد احمدنژاد آبکنار
تلفن: 021-88402042, 021-88523481~2
مدیر: محمد غلامی
تلفن: 021-26400131~6
در حال ارسال اطلاعات...