واردات و صادرات تجهیزات نفتی پالایشگاهی

(118 شرکت و فروشنده)
مدیر: نادر صادقی
تلفن: 021-77506890
مدیر: آروین انصاری
تلفن: 021-88105099, 021-88105095, 021-88103498
مدیر: پویان حسین نیا
تلفن: 021-66380357, 021-66380263, 021-33984419, 09127994272, 021-66380292, 021-33992105, 021-33983965
مدیر: روح الله صادقیان
تلفن: 021-88989200
مدیر: مهرداد حیدری
تلفن: 021-88958755, 021-33927677, 021-88958682, 021-33926576
مدیر: داریوش بی ریا
تلفن: 021-26703087
مدیر: پویان علیدوست
تلفن: 021-88708526
مدیر: کمال جعفری
تلفن: 031-95013000~2, 021-88032825, 031-36624446, 021-88047168
مدیر: محمدعلی حاجی آبادی
تلفن: 031-35315580, 021-88738166
مدیر: مجتبی صفاریان
تلفن: 021-44258142~5
مدیر: کریم رستمی
مدیر: ارشد قاسمی
تلفن: 021-33901985, 021-33941027, 021-33996575
مدیر: آرش تخت شاهی
تلفن: 021-88056611 الي 2
مدیر: مهندس فرزاد تمجیدزاده
تلفن: 021-66944134
مدیر: شهرام طهماسب
تلفن: 021-33978041
مدیر: علی کربلایی هادی
تلفن: 021-33986490, 021-33986487
مدیر: علی فروزان
مدیر: داود شیرینی
تلفن: 021-77809784, 09912504051
مدیر: امین نوری
تلفن: 031-53309710
مدیر: عزیزالله منصوری
تلفن: 021-65604647
در حال ارسال اطلاعات...