صنایع پتروشیمی

(76 شرکت و فروشنده)
مدیر: علیرضا علی قمی
تلفن: 021-77850358
مدیر: مهدی ایمانیان
تلفن: 021-66159153
مدیر: الهه علیخانی
تلفن: 021-44081292
مدیر: مهدی قاسم زاده
مدیر: پویان حسین نیا
تلفن: 021-66380357, 021-66380263, 021-33984419, 09127994272, 021-66380292, 021-33992105, 021-33983965
مدیر: مهرداد حیدری
تلفن: 021-88958682, 021-88958755, 021-89789750
مدیر: مرتضی قربانی
مدیر: بابک رئیسی فرد
تلفن: 021-88846504
مدیر: محسن قدیمی
تلفن: 021-33979460
مدیر: سینا فاضل زاد
مدیر: مهندس سید بهزاد دارقیاسی
تلفن: 021-88041237, 021-88047899
مدیر: محمدعلی خرم دل
تلفن: 021-88048896
مدیر: علی سرخوش
تلفن: 021-66745047
مدیر: جواد اشکستان پور
تلفن: 025-8825655
مدیر: اعظم نصر
تلفن: 0263-2322977
مدیر: دکتر مرندی
تلفن: 021-77335150, 021-77334513, 021-77339536, 021-56543602, 021-56545481
مدیر: بابک قاسم پور
تلفن: 021-40660017
مدیر: حسن زند پارسا
تلفن: 021-77752501~2, 09029222424
مدیر: امیر اخلاقی شاد
مدیر: دانیال همتی
تلفن: 021-65831433
در حال ارسال اطلاعات...