تولید تجهیزات نفتی پالایشگاهی

(135 شرکت و فروشنده)
مدیر: داود نجفی
مدیر: محمد رضا عابدینی
تلفن: 051-35425563
مدیر: پولاد مختاری
تلفن: 021-33932827, 021-33959308
مدیر: علی کیشانی فراهانی
تلفن: 086-34134208
مدیر: احمدرضا هزاوه
تلفن: 086-33553391
مدیر: محمدرضا حمیدی پور
تلفن: 086-33553440
مدیر: سید شهاب الدین قادری
تلفن: 021-33996393
مدیر: سعید عابدی زاده
مدیر: مجتبی جباری
تلفن: 021-33997554, 021-33923558
مدیر: مصطفی چنانهن
تلفن: 021-77006342
مدیر: مجتبی نظافتی
تلفن: 0861-4130333 الي 7
مدیر: نازنین ظهوریان
تلفن: 0511-5413211
مدیر: حسین اسلامی
تلفن: 021-44462109, 021-44462110
مدیر: امیر میرزا اردستانی
تلفن: 021-33941745 الي 6
مدیر: مسعود مستغاثی
تلفن: 0312-5642932 الی 3
مدیر: علی ملکی
تلفن: 021-33940721
مدیر: سعید بغدادی
تلفن: 021-44664140
مدیر: علی محمدی
تلفن: 021-33872942
مدیر: متین حیدری
تلفن: 021-33985662
مدیر: سام جان احمد
در حال ارسال اطلاعات...