صنعت آب و فاضلاب

(2565 شرکت و فروشنده)
مدیر: حسین افتخاری راد
تلفن: 021-77528383~85
مدیر: سعید فاضل
تلفن: 021-77607758, 021-77503031, 021-77537235, 021-77603536
مدیر: محمد رضا عین القضاتی
تلفن: 051-37244069, 051-32734069
مدیر: حامد کیفری
تلفن: 021-66307716, 021-66307384
مدیر: علیرضا رجبی موحد
تلفن: 021-66702200, 021-66730746
مدیر: داود نجفی
مدیر: محمد جمشیدی
تلفن: 021-46892347
مدیر: آزاده خلج تهرانی
تلفن: 021-77641079, 021-77640135, 021-77676923
مدیر: سپیده شهبازی
تلفن: 021-66022362, 021-66052458, 021-66053589
مدیر: علیرضا متینی
تلفن: 021-91017374, 021-28422054
مدیر: فرهاد خادمی
تلفن: 021-22553954~5
مدیر: آرش پزشکیان
تلفن: 021-91301060
مدیر: علی سیف
تلفن: 90009700
مدیر: علی آقایی دوست
تلفن: 021-65469340~5, 021-22548163
مدیر: محمد حسن میری قمی زاده
تلفن: 021-88749178, 021-88731133, 021-88749147
مدیر: ویدا میرزایی
تلفن: 021-55500707, 021-86091065
مدیر: داود اکبری
تلفن: 021-33961110, 021-33979844, 021-33981110, 021-33961110
مدیر: رضا محمدقشقایی
تلفن: 021-77927229, 021-77927245, 021-77820520
مدیر: مهندس احمد اورامی
تلفن: 026-43823355, 021-66719543
مدیر: جواد اکبری
تلفن: 021-36610995, 021-36611071
در حال ارسال اطلاعات...