صنعت آب و فاضلاب

(12 شرکت و فروشنده)
مدیر: محمد مهاجری
مدیر: حامد داودی
تلفن: 086-33353514~15
مدیر: مجید قاضیانی
تلفن: 086-32260596~7
مدیر: ابوالفضل ناخدا
مدیر: قاسم نظری
تلفن: 086-33572324
مدیر: محسن جمالیان
مدیر: یوسف عرفانی نسب
تلفن: 086-33684912~15
مدیر: کوثر شیخی
تلفن: 086-34130273
مدیر: محمود زین العابدینی
تلفن: 086-46373285
مدیر: امیر حضوری
تلفن: 086-42432000
مدیر: محمد جواد زارع
تلفن: 086-42345426
مدیر: حسن شایسته خو
تلفن: 0864-2344763~5, 0864-2343355, 021-88846839, 021-88833670~1
در حال ارسال اطلاعات...