پیمانکاران آب و فاضلاب

(72 شرکت و فروشنده)
مدیر: رضا نخاولی
تلفن: 051-37126009, 051-37126053, 051-37238305, 051-37238307, 051-37238306
مدیر: سعید حسن نیا
تلفن: 021-88223298
مدیر: غلامعلی سعیدی سپهر
تلفن: 021-33924050~1, 021-33997590
مدیر: سید محمد هاشمی
تلفن: 071-36300335~7
مدیر: احمد بهراد
تلفن: 021-66935480, 021-66935564
مدیر: علی محمد مرادی
تلفن: 026-33500300
مدیر: کیانوش ارمگان
تلفن: 021-66576495
مدیر: رضا مقدم
مدیر: بیژن وخشوری
تلفن: 021-55256412
مدیر: مرتضی کرمی
تلفن: 026-32715944
مدیر: علی جلیل زاده
مدیر: رضا رسولی
تلفن: 021-88015538
مدیر: حجت اله فتوحی
تلفن: 021-88615975 الي 7
مدیر: غلامرضا کیوانلو
تلفن: 021-88066098, 021-88068301, 021-88039138
مدیر: مجتبی نورشرق
مدیر: فرشچی
تلفن: 021-77062894 الی 5
مدیر: علی محمدی
تلفن: 021-33872942
مدیر: میثم شریفی
تلفن: 021-75204040
مدیر: رضا غفوری
تلفن: 087-33614044
مدیر: هادی فرهمند اسفند آبادی
تلفن: 026-34235091, 026-34234628
در حال ارسال اطلاعات...