پودر اگار alfa aesar

agar powder

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

پودر agar خالص محصول کمپانی آلفا ایسر 100 گرمی agar powder کد: A10752

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
195,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
223,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
300,000 - 900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  2 عدد
2,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
267,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
238,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
260,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
195,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
270,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100 عدد
1,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 عدد
1,300,000 - 1,450,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
245,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
155,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100 عدد
1,900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
350,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
260,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
420,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
295,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100 عدد
800,000 تومان
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
2,900,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
180,000,000 - 200,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...