حداقل سفارش 1 عدد
870,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
570,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
1,750,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
1,820,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
740,000 تومان
حداقل سفارش 1 گرم
1,250,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
810,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 عدد
1,680,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
2,970,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
710,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
730,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
5,970,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
3,830,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
570,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
740,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
3,380,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
1,300,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
530,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
2,500,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
1,290,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
2,430,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
930,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
6,950,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
1,180,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
2,320,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
3,270,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
1,620,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
2,620,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
1,160,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
2,230,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
1,100,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
1,060,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 عدد
1,450,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
1,150,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
550,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
1,250,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
2,260,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
4,100,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
2,460,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
670,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
375,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
650,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
2,400,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
1,290,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
1,500,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
2,190,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
2,740,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
1,280,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
1,250,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
1,090,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
1,750,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
1,900,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
670,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
2,250,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
850,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
1,300,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
800,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
3,150,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
600,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
3,650,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
1,030,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
740,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
930,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
1,830,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
1,160,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
600,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
470,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
790,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
1,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
1,100,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
1,800,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
480,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
730,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
1,550,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
1,050,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
4,490,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
1,150,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
1,750,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
700,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
2,720,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
1,630,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
2,590,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
1,350,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
4,700,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
1,120,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
1,880,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 عدد
600,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
5,260,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
3,500,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
7,610,000 تومان

اطلاعات تماس

  برای مشاهده اطلاعات تماس وارد سایت شوید.

وب سایت
www.haminteb.ir
تلفن
021-88174183
موبایل
09386184786
آدرس

دفتر فروش: ایران-تهران-تهران-سهروردی شمالی - خیابان سینک - پلاک 15

درباره

وارد کننده مواد و کیتهای آزمایشگاهی از اروپا و امریکا ،انواع کیت ها شامل : کیت های الایزا،کیت های ژنتیک مولکولی، کیت های رنگ آمیزی و ... انواع محیط کشت شامل : محیط کشت میکروبی، محیط کشت سلولی، محیط کشت خون، محیط کشت کروموژنیک، محیط کشت قرصی... وسرم های استاندارد انواع آنتی بادی انواع فیلترها وکاغذهای صافی انواع آنتی سرم : Rabbit Serum، Mouse Serum،Bovine Serum ، Goat Serum آنتی بیوتیک شامل: دیسک آنتی بیوتیک،آنتی بیوتیک مایع،پودر آنتی بیوتیک و E-test

در حال ارسال اطلاعات...