ماده CHAPS C9426-1GR سیگما

CHAPS HYDRATE

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

ماده CHPS 1 GR کد : C9426 محصول کمپانی سیگما در اندازه های 1 و 5 و 25 گرمی

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
248,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  25 عدد
1,300,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
350,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  250 عدد
200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25 عدد
1,700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
262,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
182,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
175,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
225,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
133,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
183,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
320,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
135,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
1,400,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
296,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
157,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
2,900,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
180,000,000 - 200,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...