سلولز با برند جی آر اس - JRS, Arbocel

دسته بندی محصول:  افزودنی های خوراکی

توقف تولید و فروش

سلولز و فیلتر اید با برند جی آر اس - JRS, Arbocel شرکت قداست خلیج فارس تامین کننده انواع محصولات JRS مورد نیاز صنعت می باشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
داینمیک ایران
حداقل سفارش  20
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کوروش ایرانیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پارس بهبود آسیا
حداقل سفارش  25
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کوروش ایرانیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1
1,000 - 100,000 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  25
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کوروش ایرانیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کیمیا شیمی
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کوروش ایرانیان
حداقل سفارش  25
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کوروش ایرانیان
حداقل سفارش  1
18,500 - 19,500 تومان
شیمیایی بوعلی سینا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پارس بهبود آسیا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...