بذر گشنیز خانگی سیدزلند

Seedsland Coriander Seeds

دسته بندی محصول:  سایر سبزیجات

قیمت:   5,000 تومان / گرم

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار
بذر گشنیز خانگی سیدزلند برگ ها و ساقه های ترد و بسیار خوش طعم و عطری تولید می کند که از بازار پسندی خیلی خوبی برخوردارند. بدلیل زودرس بودن کشت اقتصادی و به صرفه ای برای کشاورزان دارد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 گرم
11,750 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 گرم
17,250 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 گرم
19,300 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 گرم
25,000 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 گرم
28,400 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 گرم
13,100 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 گرم
25,000 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 گرم
61,500 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 گرم
30,600 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 گرم
26,400 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 گرم
8,250 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 گرم
8,150 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 گرم
17,700 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 گرم
10,250 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  500 گرم
100 - 1,000 تومان
بهرویش
حداقل سفارش  100 گرم
70,000 تومان
بهرویش
حداقل سفارش  100 گرم
100 - 1,000 تومان
بهرویش


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 گرم
200,000 - 400,000 تومان
حداقل سفارش  30 گرم
10,000 تومان
حداقل سفارش  10 گرم
245,000 - 510,000 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
5,000 - 10,000 تومان
حداقل سفارش  30 گرم
7,000 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
31,000 - 640,000 تومان
حداقل سفارش  30 گرم
7,000 تومان
حداقل سفارش  100 گرم
87,000 تومان
حداقل سفارش  100 گرم
80,000 تومان
حداقل سفارش  100 گرم
100 - 1,000 تومان
حداقل سفارش  100 گرم
0 - 1,000 تومان
حداقل سفارش  100 گرم
70,000 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
1,540,000 تومان
حداقل سفارش  100 گرم
70,000 تومان
حداقل سفارش  30 گرم
7,000 تومان
حداقل سفارش  30 گرم
5,000 تومان
حداقل سفارش  10 گرم
410,000 - 810,000 تومان
حداقل سفارش  30 گرم
7,000 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
49,500 - 300,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...