بذر گشنیز خانگی سیدزلند

Seedsland Coriander Seeds

دسته بندی محصول:  سایر سبزیجات

توقف تولید و فروش

بذر گشنیز خانگی سیدزلند برگ ها و ساقه های ترد و بسیار خوش طعم و عطری تولید می کند که از بازار پسندی خیلی خوبی برخوردارند. بدلیل زودرس بودن کشت اقتصادی و به صرفه ای برای کشاورزان دارد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 گرم
82,400 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 گرم
17,000 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 گرم
32,900 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 گرم
47,700 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 گرم
10,900 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 گرم
11,100 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 گرم
9,900 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 گرم
39,700 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 گرم
32,900 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 گرم
42,100 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 گرم
22,800 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 گرم
24,000 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 گرم
25,900 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 گرم
28,600 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  100 گرم
توقف تولید و فروش
بهرویش
حداقل سفارش  500 گرم
توقف تولید و فروش
بهرویش
حداقل سفارش  100 گرم
توقف تولید و فروش
بهرویش


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  30 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  30 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  30 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  30 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  30 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  30 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  30 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  30 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 گرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...