حداقل سفارش 1 کیلوگرم
200,000 - 400,000 تومان
حداقل سفارش 30 گرم
10,000 تومان
حداقل سفارش 1 بسته
5,000 - 10,000 تومان
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
245,000 - 510,000 تومان
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
31,000 - 640,000 تومان
حداقل سفارش 100 گرم
87,000 تومان
حداقل سفارش 30 عدد
7,000 تومان
حداقل سفارش 30 گرم
7,000 تومان
حداقل سفارش 100 گرم
80,000 تومان
حداقل سفارش 100 گرم
70,000 تومان
حداقل سفارش 100 گرم
100 - 1,000 تومان
حداقل سفارش 100 گرم
0 - 1,000 تومان
حداقل سفارش 100 گرم
70,000 تومان
حداقل سفارش 30 عدد
7,000 تومان
حداقل سفارش 1 بسته
1,540,000 تومان
حداقل سفارش 30 گرم
5,000 تومان
حداقل سفارش 30 گرم
5,000 تومان
حداقل سفارش 10 بسته
410,000 - 810,000 تومان
حداقل سفارش 1 بسته
49,500 - 300,000 تومان
حداقل سفارش 30 گرم
7,000 تومان
حداقل سفارش 5 ليتر
85,000 - 110,000 تومان
حداقل سفارش 30 گرم
7,000 تومان
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
55,000 - 72,000 تومان
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
1,400,000 تومان
حداقل سفارش 1000 عدد
320,000 تومان
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
42,500 - 690,000 تومان
حداقل سفارش 1 بسته
85,000 تومان
حداقل سفارش 1 بسته
57,000 - 950,000 تومان
حداقل سفارش 1 گرم
40,000 تومان
حداقل سفارش 10 بسته
410,000 - 770,000 تومان
حداقل سفارش 100 گرم
100 - 1,000 تومان
حداقل سفارش 1 ليتر
110,000 - 140,000 تومان
حداقل سفارش 100 گرم
70,000 تومان
حداقل سفارش 30 گرم
5,000 تومان
حداقل سفارش 100 گرم
80,000 تومان
حداقل سفارش 1000 عدد
1,600,000 تومان
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
40,500 - 780,000 تومان
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
72,000 - 92,000 تومان
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
85,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش 30 گرم
5,000 تومان
حداقل سفارش 15 کیلوگرم
315,000 - 390,000 تومان
حداقل سفارش 500 گرم
100 - 1,000 تومان
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
750,000 تومان
حداقل سفارش 1 بسته
87,000 - 430,000 تومان
حداقل سفارش 10 ليتر
210,000 - 260,000 تومان
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
105,000 تومان
حداقل سفارش 1 بسته
87,000 تومان
حداقل سفارش 1 ليتر
75,000 - 95,000 تومان
حداقل سفارش 1000 عدد
2,050,000 تومان
حداقل سفارش 1 بسته
1 تومان
حداقل سفارش 1 ليتر
73,000 - 92,000 تومان
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
100,000 - 140,000 تومان
حداقل سفارش 1 بسته
1 تومان
حداقل سفارش 20 کیلوگرم
260,000 - 320,000 تومان
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
87,000 - 430,000 تومان
حداقل سفارش 1 بسته
1,155,000 تومان
حداقل سفارش 1 بسته
0 - 10 تومان

اطلاعات تماس

  برای مشاهده اطلاعات تماس وارد سایت شوید.

وب سایت
www.behrooyesh.ir
تلفن
031-37735851
آدرس

دفتر مرکزی: ایران-اصفهان-اصفهان-ضلع غربی اتوبان خرازی - حدفاصل بلوار اشرفی اصفهانی و چهار راه جهاد - بعد از کوچه 58

درباره

شرکت دانشبنیان نهادههای کشاورزی بهرویش پارس، با شعار کشاورزی پایدار، تولید کننده انواع نهادهها و محصولات کشاورزی و توزیع کننده آنها در داخل و خارج از کشور، میکوشد تا با فراهم کردن محیطی آرام، سالم، آموزش در حین خدمت، توسعه منابع انسانی و توجه به نیازهای مادی و معنوی کارکنان خود با افزایش روحیه آنان و با چشم داشتی به سود منصفانه، خدمترسانی به جامعه کشاورزی را به بهترین شکل انجام و در جهت حفاظت از محیط زیست، عدم وابستگی غذایی و اعتلای کشاورزی این مرز و بوم، نهایت تلاش خود را به کار گیرد

مشخصات

ماهیت
شرکت
نوع سهامی
خصوصی
در حال ارسال اطلاعات...