مواد اولیه پلاستیک

(273محصول)
حداقل سفارش    1 قطعه 12,000 تومان
12,000 تومان
حداقل سفارش    1 تن 40,000 تومان
40,000 تومان
حداقل سفارش    1 28,000 تومان
28,000 تومان
حداقل سفارش    1 بسته 120,000 تومان
120,000 تومان
حداقل سفارش    2500 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    2500 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
در حال ارسال اطلاعات...