مواد اولیه پلاستیک

(273محصول)
حداقل سفارش    1 عدد 5,870,000,000 تومان
5,870,000,000 تومان
حداقل سفارش    1 عدد 94,000 تومان
94,000 تومان
حداقل سفارش    1 عدد 116,500 تومان
116,500 تومان
حداقل سفارش    1 قطعه 23,300 تومان
23,300 تومان
حداقل سفارش    2500 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    2500 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    2500 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
در حال ارسال اطلاعات...