سایر مواد اولیه پلاستیکی

(11محصول)
حداقل سفارش    1 تن 40,000 تومان
40,000 تومان
حداقل سفارش    1 0 تومان
0 تومان
حداقل سفارش    2500 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    2500 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    2500 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    20 کیلوگرم 18,000 تومان
18,000 تومان
حداقل سفارش    20 کیلوگرم 23,000 تومان
23,000 تومان
حداقل سفارش    1000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    20 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    20 کیلوگرم 19,000 تومان
19,000 تومان
در حال ارسال اطلاعات...