مواد اولیه پلاستیک

(125محصول)
حداقل سفارش    1 28,000 تومان
28,000 تومان
حداقل سفارش    1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    50 کیلوگرم 60,000 تومان
60,000 تومان
حداقل سفارش    50 کیلوگرم 60,000 تومان
60,000 تومان
حداقل سفارش    1 600 تومان
600 تومان
حداقل سفارش    1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 تن
توقف تولید و فروش
در حال ارسال اطلاعات...