حداقل سفارش 100 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1000 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1000 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 10 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 30 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 100 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 30 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 30 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 5 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 100 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1000 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 100 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 30 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 10 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 500 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 100 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 100 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 30 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 30 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 30 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 100 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 10 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 100 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 30 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 30 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 15 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 30 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 20 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 100 گرم
توقف تولید و فروش

اطلاعات تماس

  برای مشاهده اطلاعات تماس وارد سایت شوید.

وب سایت
www.behrooyesh.ir
تلفن
031-37735851
آدرس

دفتر مرکزی: ایران-اصفهان-اصفهان-ضلع غربی اتوبان خرازی - حدفاصل بلوار اشرفی اصفهانی و چهار راه جهاد - بعد از کوچه 58

درباره

شرکت دانشبنیان نهادههای کشاورزی بهرویش پارس، با شعار کشاورزی پایدار، تولید کننده انواع نهادهها و محصولات کشاورزی و توزیع کننده آنها در داخل و خارج از کشور، میکوشد تا با فراهم کردن محیطی آرام، سالم، آموزش در حین خدمت، توسعه منابع انسانی و توجه به نیازهای مادی و معنوی کارکنان خود با افزایش روحیه آنان و با چشم داشتی به سود منصفانه، خدمترسانی به جامعه کشاورزی را به بهترین شکل انجام و در جهت حفاظت از محیط زیست، عدم وابستگی غذایی و اعتلای کشاورزی این مرز و بوم، نهایت تلاش خود را به کار گیرد

مشخصات

ماهیت
شرکت
نوع سهامی
خصوصی

فروشندگان برگزیده

در حال ارسال اطلاعات...