نرم افزار CRM - مدیریت ارتباط با مشتری

(62 شرکت و فروشنده)
مدیر: مریم پورمحسن
تلفن: 021-88307124
مدیر: مهندس داود فدایی
تلفن: 031-36603402
مدیر: افلاطون طهماسبی
تلفن: 021-88986971~2
مدیر: فرزاد کوکب زاده
تلفن: 021-42693989, 021-75265, 021-22860891
مدیر: اسماعیل کشاورز
تلفن: 021-43371
مدیر: حامد فرجام فر
تلفن: 023-32237004
مدیر: محمدرضا سلیمانزاده گرگانی
تلفن: 021-44950338
مدیر: حامد خالقی
تلفن: 021-66912207
مدیر: رضا قاسمی
تلفن: 021-88929817, 021-88947261
مدیر: محمد امین بیطرف
تلفن: 071-36461890
مدیر: اسمعیل ثنایی
تلفن: 021-22630670~80
مدیر: عرفان ذوالفقاری
تلفن: 031-32373194, 031-32372744
مدیر: حسام اسدی
تلفن: 021-43919000
مدیر: سید حسین ممقانی
مدیر: ایمان فرهادی
تلفن: 031-95012212~3
مدیر: محمدرضا انگوتی
تلفن: 041-52240795, 041-52237205
مدیر: علی صفر
تلفن: 021-26764698
مدیر: ولی الله حضرتی
تلفن: 021-49704
مدیر: مجید شاه حسینی
مدیر: بیژن منیعی
تلفن: 021-77613024
در حال ارسال اطلاعات...