نرم افزار CRM - مدیریت ارتباط با مشتری

(36 شرکت و فروشنده)
مدیر: پوریا صنعتی
تلفن: 021-49103000
مدیر: پدرام صنعتی
تلفن: 021-49714, 021-44423009
مدیر: علی عسکری فر
تلفن: 021-88228500
مدیر: احسان سهیلی نیا
تلفن: 021-43489190
مدیر: مهرداد رفیعیان
تلفن: 021-88663356
مدیر: نیما ریاضی
تلفن: 021-22613596
مدیر: مهندس فربود ستاری
تلفن: 021-66435129, 021-66924457
مدیر: سمیه آموت سر
تلفن: 021-44168832
مدیر: امید خسروجردی
تلفن: 021-22435200
مدیر: مهدی لطفی
تلفن: 021-88927244, 021-89778146
مدیر: آرش قاسمی
تلفن: 021-88882630, 021-86086864
مدیر: مریم پورمحسن
تلفن: 021-88307124
مدیر: افلاطون طهماسبی
تلفن: 021-88986971~2
مدیر: فرزاد کوکب زاده
تلفن: 021-42693989, 021-75265, 021-22860891
مدیر: اسماعیل کشاورز
تلفن: 021-43371
مدیر: محمدرضا سلیمانزاده گرگانی
تلفن: 021-44950338
مدیر: حامد خالقی
تلفن: 021-66912207
مدیر: رضا قاسمی
تلفن: 021-88929817, 021-88947261
مدیر: اسمعیل ثنایی
تلفن: 021-22630670~80
مدیر: حسام اسدی
تلفن: 021-43919000
در حال ارسال اطلاعات...