نرم افزار CRM - مدیریت ارتباط با مشتری

(66 شرکت و فروشنده)
مدیر: پوریا صنعتی
تلفن: 021-49103000
مدیر: پدرام صنعتی
تلفن: 021-49714, 021-44423009
مدیر: احسان سهیلی نیا
تلفن: 021-43489190
مدیر: علی امیرحکیمی
مدیر: علی عسکری فر
مدیر: محمد مهدی رحیمی
تلفن: 035-36283837
مدیر: امیرمصطفی الهیان
تلفن: 034-32262199
مدیر: مهرداد رفیعیان
تلفن: 021-88663356
مدیر: نوید شریف زاده
مدیر: نیما ریاضی
تلفن: 021-22613596
مدیر: سیدحسین موسوی
تلفن: 021-91089746
مدیر: فرزاد یاوری
تلفن: 021-44376201
مدیر: زکی بروکی میلان
تلفن: 044-36254101~3
مدیر: معین کلیائی
تلفن: 028-32229629, 028-32226168
مدیر: حمید کرچگانی
تلفن: 031-37759105
مدیر: محمد امین جواهری
تلفن: 031-32348646
مدیر: مهندس فربود ستاری
تلفن: 021-66435129, 021-66924457
مدیر: مسعود نژاد ستاری
تلفن: 031-32200200
مدیر: سمیه آموت سر
تلفن: 021-44168832
در حال ارسال اطلاعات...