نرم افزار CRM - مدیریت ارتباط با مشتری

(11 شرکت و فروشنده)
مدیر: حمید کرچگانی
تلفن: 031-37759105
مدیر: محمد امین جواهری
تلفن: 031-32348646
مدیر: مسعود نژاد ستاری
تلفن: 031-32200200
مدیر: مهندس داود فدایی
تلفن: 031-36603402
مدیر: عرفان ذوالفقاری
تلفن: 031-32373194, 031-32372744
مدیر: بابک حمیدی
مدیر: مهندس علی معینی
مدیر: مجتبی غلام پور
تلفن: 031-55472369
مدیر: وحید حیدریان
تلفن: 031-36617325
مدیر: محمد نکو زاده
در حال ارسال اطلاعات...