ماشین آلات و تجهیزات صنایع داروسازی

(82 شرکت و فروشنده)
مدیر: مهندس پرویز خیراندیش
تلفن: 0228-2464042 الي 3
مدیر: عبدالحسین محمدزاده
تلفن: 0451-6613469
مدیر: سید حمید فضل پور
تلفن: 021-44056287 الي 8
مدیر: صدرزاده
تلفن: 021-22924218 الی 9
مدیر: اشرافی کاخکی
مدیر: سلیمی
تلفن: 021-55262223 الي 4, 021-55814340
مدیر: نصرالهی
مدیر: علیزاده
تلفن: 0411-6373272
مدیر: علی قرایی
تلفن: 021-88675044 الي 5, 021-88777219, 021-88678495 الي 6, 0229-4390066 الي 8
مدیر: حمیدرضا فرهومند
تلفن: 013-42216940, 013-42216941
مدیر: بابک خدایار
تلفن: 021-28427344
مدیر: حمیدرضا یزدی
تلفن: 021-88833621~3, 021-88842801
مدیر: فرشاد خندان
تلفن: 021-66318977
مدیر: امیر پویان مهمان نواز
تلفن: 021-44283583, 021-44283509
مدیر: علیرضا نصیری
تلفن: 021-66561242, 021-66562650
مدیر: فرشته ابراهیمی
تلفن: 021-46842549
مدیر: وحید اکبری
تلفن: 021-56717333
مدیر: سید صفاعلی فاطمی
تلفن: 021-44787330
مدیر: اکبر حسینی
تلفن: 081-34383684~5, 081-34383826~7
در حال ارسال اطلاعات...