ماشین آلات و تجهیزات صنایع داروسازی

(6 شرکت و فروشنده)
مدیر: محمد باشقره
تلفن: 051-35413730
مدیر: محمد علی غرابادیان
مدیر: مهدی محمدی
تلفن: 051-38933149, 051-38913938, 051-38676933, 021-77721469, 051-38942222
مدیر: خسرو شاهی
تلفن: 051-35421440~42
مدیر: اخلاقی
تلفن: 051-35413368
مدیر: محمد رأفتی
در حال ارسال اطلاعات...