ماشین آلات و تجهیزات صنایع داروسازی

(85 شرکت و فروشنده)
مدیر: اسماعیل حق شناس
تلفن: 021-66808355, 021-66791162
مدیر: مرتضی عباس پور
تلفن: 021-65610792
مدیر: سمیه شمس کلاهی
تلفن: 021-66421758
مدیر: حسین حاجی غفاری
تلفن: 021-88539869~72
مدیر: محمد جمشیدی
تلفن: 021-66489435, 021-66489410
مدیر: مجید ملایی الموتی
تلفن: 021-77646610, 021-77534612
مدیر: قاسم قلی زاده
تلفن: 026-44353552
مدیر: محسن عبادتی
تلفن: 021-88983193~6
مدیر: سید مهدی دانگ منش
تلفن: 021-66946138, 021-66568459, 021-66428094
مدیر: کمال جعفری
تلفن: 031-95013000~2, 021-88032825, 031-36624446, 021-88047168
مدیر: سید شهاب الدین قادری
تلفن: 021-33996393
مدیر: کسری فرشاد
تلفن: 021-88522618
مدیر: علی کلانکی
تلفن: 021-66978535, 021-66466231, 021-66972126, 021-66811000
مدیر: جمشید شاه حسینی
تلفن: 021-66972811 الي 12
مدیر: محمد علی کرمعلی
تلفن: 021-88949840 الي 2
مدیر: زارعی
تلفن: 0261-6639750 الي 2
مدیر: محمدعلی خرم دل
تلفن: 021-88048896
مدیر: علیرضا جامه بزرگ
تلفن: 021-66748834, 0251-3353228, 021-66713895
مدیر: خبازان
تلفن: 021-22704424, 021-22702494, 021-22704710
مدیر: کامبیز تهرانچی
تلفن: 0262-3610106
در حال ارسال اطلاعات...