ماشین آلات و تجهیزات صنایع داروسازی

(4 شرکت و فروشنده)
مدیر: علیزاده
تلفن: 0411-6373272
مدیر: سعید باسمنجی
تلفن: 021-22079030, 021-22360439, 041-36309313
مدیر: محمد زین الدین
تلفن: 041-34245131
مدیر: بیوک بدیعی
تلفن: 041-34453848
در حال ارسال اطلاعات...