صنایع بسته بندی

(1217 شرکت و فروشنده)
مدیر: بهنام قاضی عسگری نایینی
تلفن: 031-32216400
مدیر: سینا فغان زاده
تلفن: 021-65581283
مدیر: مرتضی مصلی
مدیر: مجتبی بساط نیا
تلفن: 021-88503633~7
مدیر: حمید رضایی
تلفن: 0283-2221478
مدیر: مرتضی عباس پور
تلفن: 021-65610792
مدیر: اشکان دودل
مدیر: مهدی حسینی محمودی
تلفن: 021-36425030~33
مدیر: رضا نصیری
تلفن: 021-66081102~3, 021-66029179~80
مدیر: نوراله نصیری
تلفن: 031-37751201
مدیر: بابک شادان
تلفن: 021-26211228~31
مدیر: محمد محمودیان
تلفن: 021-56822891
مدیر: رامین اختری
تلفن: 026-32401345
مدیر: مهران زنوزی
تلفن: 021-88671916~8, 021-56585681~3
مدیر: محمد رضا وکیلی
تلفن: 041-37780800, 041-37780900
مدیر: محمد اسماعیل رحیم زاده
تلفن: 021-88701668
مدیر: مجید خادمی
تلفن: 0511-6650923, 0511-6513564
مدیر: ماشاالله اسحاقی
تلفن: 021-77135247~9, 021-56233280
مدیر: اشکان پیروى
تلفن: 021-76229749
مدیر: محمد مقیمی
تلفن: 021-55899231, 021-55583102, 021-55692898, 021-55583135, 021-55692899
در حال ارسال اطلاعات...