نایلون، سلفون و کیسه های پلاستیکی بسته بندی

(470 شرکت و فروشنده)
مدیر: حمیدرضا طاهری آشتیانی
تلفن: 021-42318236, 09020510264, 021-42318234
مدیر: میرعلی موسوی
تلفن: 021-56233312
مدیر: بابک کریم زاده
تلفن: 044-32424393~6, 044-31919
مدیر: غلامعلی عاشوری
تلفن: 021-88623197, 021-88618915, 021-88612125, 021-88612126
مدیر: محمد مقیمی
تلفن: 021-55899231, 021-55583102, 021-55692898, 021-55583135, 021-55692899
مدیر: نعیم ولی
مدیر: محمد رضا تافته
تلفن: 021-88994117 الي 8
مدیر: سیدمهدی رجالی
تلفن: 0312-6472296 الي 99, 09131161172
مدیر: قاسم باقری
تلفن: 021-55819566, 021-55580458, 021-55615008
مدیر: محمد حسین ذوالقدر
تلفن: 021-55570254
مدیر: سروش برهمنی
تلفن: 021-55618398
مدیر: مجید سجادیه
تلفن: 0312-5643172, 0312-5643069, 0311-6280873 الي 4, 0311-6280611, 0312-5643072
مدیر: جعفر مبینی
تلفن: 021-77335054 الي 6
مدیر: حمزه
تلفن: 021-88980485, 021-88980483 الي 7, 0261-7773227 الي 8, 021-88977671 الي 2
مدیر: جلیل رضاییان
تلفن: 021-33558412, 021-33515343
مدیر: عبداله عبادی
تلفن: 021-88787758 الي 60, 0282-2229161, 0282-2222860 الي 1
مدیر: علی کشوری
تلفن: 021-77351251, 021-77359547, 021-77324218
مدیر: هاشم یحیایی
تلفن: 021-55659807
تلفن: 021-55226015
مدیر: حسن سفیدگر
تلفن: 021-33347464
در حال ارسال اطلاعات...