تجهیزات پزشکی و دندان پزشکی

(2603 شرکت و فروشنده)
مدیر: غلامرضا طاهری پاک
تلفن: 021-66947801, 021-66907392
مدیر: علی علیپور
تلفن: 021-88355824, 021-88355791
مدیر: امیر مسعود سلامی
تلفن: 021-66408223
مدیر: نادر صادقی
تلفن: 021-77505521, 021-77625077~9
مدیر: محسن قدمی
تلفن: 021-88726132
مدیر: مرتضی فیض بخش
تلفن: 021-44692960
مدیر: مهران حیدری
تلفن: 021-66904130, 021-66432447, 021-66902280~82
مدیر: مهدی ملکی
تلفن: 021-55274125~6, 021-55270062
مدیر: وحید ملک زاده
تلفن: 021-52868
مدیر: رویا شهبازی
تلفن: 021-66974099, 021-66974100
مدیر: سعداله اسدی
تلفن: 021-55280982, 021-55270971, 021-55272854
مدیر: محمود اسمعیلی
تلفن: 021-22354916~19
مدیر: سید همایون بهشتی
تلفن: 021-66581731, 021-66581734, 021-66433602, 021-66425704
مدیر: حمیدرضا نوروزی
تلفن: 021-88482667, 021-88482661
مدیر: مهندس مدنی
تلفن: 021-54862
مدیر: سعید بازیان
تلفن: 021-66477110, 021-66485228~9
مدیر: مهندس حاجی صادقیان
تلفن: 021-22946180
مدیر: امیر شجاعی
تلفن: 021-66420260, 021-66580916, 021-66427336
مدیر: امیر سالار پاکرخ قوی
تلفن: 021-26115191
مدیر: نعیم حشم بان
تلفن: 021-55435143
در حال ارسال اطلاعات...