تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی

(874 شرکت و فروشنده)
مدیر: عادل کروبه
تلفن: 021-55435675~6, 061-53262198~9
مدیر: شوان کروبه
تلفن: 021-22149972
مدیر: ودود محمدخانی
تلفن: 021-88486208~10
مدیر: محمد تقی چرخچیان
تلفن: 021-88894445~8
مدیر: مرتضی سقر جوقی فراهانی
تلفن: 021-91305626
مدیر: نسرین تمیزکار مستقیم
تلفن: 0912-0308869, 021-26412003, 0912-0308869
مدیر: حمید عباسی
تلفن: 021-66900058, 021-66901187
مدیر: مهدی خورسندی
تلفن: 021-22912004~7
مدیر: علی رحیمی
تلفن: 026-34551429, 026-34507068, 026-34534770
مدیر: علی عزتی اختیار
تلفن: 021-44032040~41
مدیر: علی علیپور
تلفن: 021-88355824, 021-88355791
مدیر: جواد موید
تلفن: 021-66503995
مدیر: محمد زینلی
تلفن: 021-91002882
مدیر: حمیدرضا مرادی
تلفن: 021-22894202, 021-22894201
مدیر: علی نوفلاح
تلفن: 021-44668293~95
مدیر: امیر باقرنظری
تلفن: 021-66924924
مدیر: تامیلا شهبازی
تلفن: 021-88622264, 021-88968580
مدیر: احمد عزیز
تلفن: 021-66972372
مدیر: علی موید
تلفن: 021-66526051
مدیر: حیدر بینافر
تلفن: 044-32248449, 044-32259595
در حال ارسال اطلاعات...