1,1-کربونیل دی ایمیدازول کد 802301 مرک

Carbonyldiimidazole Merck 802301

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   350,000 تومان / بسته

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
1,1-کربونیل دی ایمیدازول کد 802301 مرکCarbonyldiimidazole Merck 802301توسط این شرکت ارائه میشود.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
2,300,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 بسته
2,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
2,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
1,600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  10 بسته
2,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 بسته
1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25 بسته
2,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
1,500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  25 بسته
2,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
1,680,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
1,700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  5 بسته
700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  2 بسته
1,350,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
کیمیا پارس شایانکار
حداقل سفارش  100 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
1,600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250 بسته
2,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
1,800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 بسته
1,700,000 تومان
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
280,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
350,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
300,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
350,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
405,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
315,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
250,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
340,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
500,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
368,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
455,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
195,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
255,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
305,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
350,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
345,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
750,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
245,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...