گسکت پلیت آلفالاوال m10 bfm ، واشر پلیت، گسکت مبدل حرارتی

Alpha10ava m10 bfm Plate Gasket, Washer Plate, Heat Exchanger Gasket

دسته بندی محصول:  آب بند

توقف تولید و فروش

گسکت پلیت آلفالاواm10 bfm، واشرپلیت، گسکت مبدل حرارتی گسکت پلیت آلفالاوا m10 bfm واشر مبدل حرارتی اندیشه داران صنعت قطعات لاستیکی و پلیمری موردنیاز در صنایع مختلف

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  5 قطعه
20,000 تومان
آشام صنعت بارمان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
گرافیت پارسه
حداقل سفارش  3 قطعه
توقف تولید و فروش
آرتا صنعت آرسن
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  10 قطعه
30,000 تومان
آشام صنعت بارمان
حداقل سفارش  1 قطعه
30,000 تومان
آشام صنعت بارمان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
گرافیت پارسه
حداقل سفارش  1 قطعه
20,000 تومان
آشام صنعت بارمان
حداقل سفارش  5 قطعه
20,000 تومان
آشام صنعت بارمان
حداقل سفارش  1 قطعه
20,000 تومان
آشام صنعت بارمان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  5 قطعه
20,000 تومان
آشام صنعت بارمان
حداقل سفارش  5 قطعه
50,000 تومان
آشام صنعت بارمان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  10 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  20 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...