واشر پلیت صفحه مبدل حرارتی

دسته بندی محصول:  واشر ها ( درزگیر )

توقف تولید و فروش

واشر پلیت صفحه مبدل حرارتی ، اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
500,000 - 30,000,000 تومان
سرماک (SERMAC COMPANY)
حداقل سفارش  1 عدد
60 - 1,500 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
850,000,000 - 2,000,000,000 تومان
سرماک (SERMAC COMPANY)
حداقل سفارش  1 عدد
980,000,000 - 2,350,000,000 تومان
سرماک (SERMAC COMPANY)
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 عدد
500,000 - 30,000,000 تومان
سرماک (SERMAC COMPANY)
حداقل سفارش  1 عدد
500,000 - 5,000,000 تومان
سرماک (SERMAC COMPANY)
حداقل سفارش  1 عدد
500,000 - 5,000,000 تومان
سرماک (SERMAC COMPANY)
حداقل سفارش  1 عدد
500,000 - 30,000,000 تومان
سرماک (SERMAC COMPANY)
حداقل سفارش  1 عدد
500,000 - 30,000,000 تومان
سرماک (SERMAC COMPANY)
حداقل سفارش  1 عدد
60 - 1,500 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
500,000 - 5,000,000 تومان
سرماک (SERMAC COMPANY)
حداقل سفارش  1 عدد
500,000 - 30,000,000 تومان
سرماک (SERMAC COMPANY)
حداقل سفارش  1 عدد
60 - 1,500 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
850,000,000 - 2,000,000,000 تومان
سرماک (SERMAC COMPANY)
حداقل سفارش  1 عدد
60 - 1,500 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
60 - 1,500 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
500,000 - 30,000,000 تومان
سرماک (SERMAC COMPANY)
حداقل سفارش  1 عدد
500,000 - 30,000,000 تومان
سرماک (SERMAC COMPANY)
حداقل سفارش  1 عدد
500,000 - 30,000,000 تومان
سرماک (SERMAC COMPANY)


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  10 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  20 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...